ЦентърИзследователски център по когнитивна наука

 

Директори

доц. д-р Елена  Андонова

корпус 1, стая 414 А

тел.: 02/8110 414, в. 14142

e-mail: eandonova@nbu.bg

 

Секретар

Стефка Кърпарова

корпус 1, стая 414 А

тел.: 02/8110 414, в. 14141

e-mail: skarparova@nbu.bg

 

 

Центърът по когнитивна наука е създаден през 1997 г. с цел да провежда научни изследвания в областта на фундаменталната и приложна когнитивна наука и да съдейства за подготовката на специалисти по когнитивна наука в Централна и Източна Европа, където е единствен по рода си.

 

Със своята дейност – ежегодни летни школи, създаване на мрежи от академични институции в областта, предлагане на обучение по когнитивна наука на английски език, иницииране на съвместни проекти – Центърът спомага за възникването на групи с интереси към теоретичните и приложните аспекти на когнитивната наука в Полша, Унгария, Румъния, Македония, Русия. Той е включен в множество мрежи от западноевропейски и американски университети и работи по международни изследователски проекти с тях.  Обявен е за Center of Excellence на Европейския съюз и е удостоен с наградата на Световната асоциация по когнитивна наука за принос в обучението по когнитивна наука на международно равнище. Центърът работи по десетки международни изследователски проекти, финансирани по Петата и Шестата рамкови програми на Европейския съюз, както и от други научни програми във Великобритания, Германия, Италия, САЩ, НАТО и др.

 

Центърът по когнитивна наука е организатор и домакин на международни конференции, в които участват най-изявените в областта учени. Ежегодно се провежда Международна лятна школа по когнитивна наука.