facebook

ЦентърИзследователски център по когнитивна наука

Ръководител на центъра

 

Доц. д-р Елена Андонова


 

Елена Андонова работи в междудисциплинарната област на когнитивната наука.

Завършва Софийския университет със специалност „английска филология“, а по-късно защитава докторантура по лингвистика в Университета в Кардиф, Уелс през 1999 г. От 1990 до 1994 година е преподавател в Атлантическия колеж, Великобритания, след което започва работа в департамента по когнитивна наука и психология в НБУ. Между 2005 и 2010 година работи в Университета в Бремен, Германия.

Основните й научни интереси и приноси са в три изследователски посоки:

(а) психолингвистика, включително междуезикови сравнения на обработка на езикова информация;

(б) пространствено познание и комуникация;

(в) усвояване на език в детска възраст.

 

Елена Андонова е ангажирана в петнадесет изследователски проекта като водещ изследовател, консултант или международен партньор. Тя участва в десетки научно-изследователски конференции и е автор на над четиридесет публикации, включително десет от тях в международни рецензирани списания.

 

Основни изследователски интереси в областта на:

Психолингвистика, пространствено познание и комуникация, усвояване на език, диалог, обработка на езикова информация при билингвизъм, крослингвистични сравнения, когнитивна лингвистика.

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на:

Дискурс анализ, социална психология на езика и комуникацията, езикови нарушения и т.н.

 

Възможности за експертиза в областта на:

 

Психология и език/комуникация, билинвизъм, развитие на езика в детска възраст, пространствени знания и умения

 

Преподавателски интереси в областта на: психолингвистика, пространствено познание и комуникация, усвояване на език, диалог, обработка на езикова информация при билингвизъм, крослингвистични сравнения, когнитивна лингвистика; психология на жизнения цикъл; клинична лингвистика

 

Обществена дейност: член на Международното дружество по когнитивна наука

 

Доц. д-р Елена Андонова е участник в редица международни проекти и има многобройни публикации в български и международни специализирани медии.

 

 

За контакт:

 

корпус 1, офис 403

тел.: 02/8110 403

e-mail: eandonova@nbu.bg