facebook

ЦентърИзследователски център по когнитивна наука

Щатни

проф. д-р Елена Андонова

проф. д-р Елена Андонова

проф. д-р Морис Гринберг

проф. д-р Морис Гринберг

гл. ас. д-р Армине Джанян

гл. ас. д-р Армине Джанян

гл. ас. д-р Евгения Христова

гл. ас. д-р Евгения Христова