ЦентърИзследователски център по когнитивна наука

Лятна школа

Международна лятна школа по когнитивна наука

 

Целта на лятното училище е да осигури интердисциплинарно обучение на млади професори, изследователи, докторанти и студенти, които да преподават и да се занимават с изследвания в областта на когнитивната наука. Участниците се интересуват и работят в различни области на когнитивната наука като психология, лингвистика, философия, невронауки, компютърни системи, антропология. Лятното училище предлага на своите участници възможност да работят в екипи със световноизвестни учени, да се запознаят лично с новостите, навлезли в различните области на тази интересна и предизвикателна наука и да добият представа как се преподава когнитивна наука. За да завършат някои от курсовете те трябва да изготвят проекти по зададена тема. Като резултат се очаква участниците да разширят курсовете си в университетите, които преподават и да включват свои студенти в изследователски проекти. Това ще подпомогне създаването на екипи, занимаващи се когнитивна наука в Централна и Източна Европа и ще заздрави когнитивната общност като цяло.

 

Работен език: английски

 

Директор: доц. д-р Елена Андонова

 

Лятно училище 2016

Лятно училище 2015

Лятно училище 2014

Лятно училище 2013

Лятно училище 2012

Лятно училище 2011

Лятно училище 2010

Лятно училище 2009

Лятно училище 2008

Лятно училище 2007

Лятно училище 2006

Лятно училище 2005

Лятно училище 2004

Лятно училище 2003

Лятно училище 2002

Лятно училище 2001

Лятно училище 2000

Лятно училище 1999

Лятно училище 1998

Лятно училище 1997

Лятно училище 1996

Лятно училище 1995

Лятно училище 1994

 

 

Конференции

 

Международна конференция по когнитивна икономика

Итердисциплинарен семинар по конструктивна памет

Първа международна конференция по аналогия

Втора международна конференция по аналогия

Европейска конференция по когнитивна наука, 2011