facebook

ЦентърИзследователски център по когнитивна наука

Конференции

 

 

 

 • Ранно детско развитие: наука и практика 2022
 •  

  Ранно детско развитие: наука и практика

   19 септември, 2022 г.

   

  Изследователският център по когнитивна наука към Нов български университет в партньорство с УНИЦЕФ България и ТСА (Тръст за социална алтернатива) организират третата поред конференция по Ранно детско развитие: наука и практика. Домакин на конференцията е Нов български университет. 

   

  Конференцията цели да:

  • събере учени, специалисти и други заинтересовани страни в областта на развитието в ранна детска възраст; да даде възможност за обсъждане на научно-изследователски и практически аспекти и свързани с тях потребности от иновации и промяна в областта на ранното детско развитие.
  • спомогне за по-доброто разбиране и прилагане на научно доказани практики в ранното детско развитие, както сред експерти, така и сред родители, учители и други заинтересовани страни;
  • създаде възможност за обединение и обмяна на опит между държавните институции, академичните среди, международни и неправителствени организации и експерти, по темата за ранното детско развитие.

   

   

  Тематични панели на конференцията 

  • „Оценка на ранното детско развитие, подходи за работа с деца с увреждания и затруднения в развитието“
  • „Образование и грижи в ранна детска възраст“

  • „Ролята на общността и семейството като среда за ранно детско развитие в условия на бедност – връзка между наука, интервенции и политики“

  Събитието ще се състои в 09:00 часа в Аулата на Нов български университет с адрес: гр. София, ул. "Монтевидео" 21, корпус 1. Планираме то да бъде достъпно също така през платформата Zoom.

   

  Програма на конференцията

   

  Резюмета на устните доклади

   

  Авторите на устните доклади

   

  Регистрация 

   

  За да участвате в конференцията, изпратете заявка за участие тук.

   

  Ако желаете да участвате с устен доклад, изпратете кратко описание (абстракт) тук (моля, попълнете бланката онлайн). Постъпилите заявки за устни доклади ще бъдат разгледани от Програмния комитет според следните критерии: (а) оригинален принос, тоест представяне на собствена разработка; (б) изследователско съдържание, вкл. изследователски въпрос, анализ на данни и т.н.; (в) свързаност с тематиката на конференцията и панелите. 

   

   

  Важни срокове 

  • Подаване на абстракти (резюмета) на устни доклади - СРОК: 25.08.2022 г.
  • Такси регистрация за участие в събитието

            Таксите придружават регистрацията през онлайн формуляр (заявка за участие).
            Таксите за участие на място включват кафе-паузи.

   

  За участие на място

  • Ранна регистрация до 12.09.2022 г., такси: 50 лв. за участници, 30 лв. за студенти и докторанти.
  • Късна регистрация след 12.09.2022 г., такси: 70  лв., за участници, 40 лв. за студенти и докторанти.
  • Регистрация на място на 19.09.2022 г., такса: 90  лв.

  За участие онлайн / виртуално

  • Ранна регистрация до 12.09.2022 г., такси: 25 лв. за участници, 15 лв. за студенти и докторанти.
  • Късна регистрация след 12.09.2022 г., такси: 35  лв., за участници, 20 лв. за студенти и докторанти.

   

  Заплащане по банков път (към сметка на НБУ): IBAN: BG44UBBS78271010551907  BIC: UBBSBGSF
  Такси за участие се заплащат с основание: "Конференция за ранно детско развитие, ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧАСТНИКА". (Моля, ако имате нужда от фактура, изпратете съответните данни на ranno.detstvo.2022@gmail.com в срок до два дни след заплащане на таксата).

   

   

  Организационен комитет

   

  Елена Андонова, Нов български университет – eandonova@nbu.bg

  Михаела Барокова, Нов български университет – mbarokova@nbu.bg

  Ваня Кънева, УНИЦЕФ България – vakaneva@unicef.org 

   

   

  Програмен комитет

   

  Председател:

  доц. д-р Кристиян Постаджиян, зам.-ректор на Нов български университет

   

  Членове:

  Проф. д-р Надя Полнарева, дм, МУ София

  Проф. д-р Ружа Панчева, МУ Варна

  Доц. д-р Елена Андонова, Нов български университет

  Доц. д-р Красимира Костадинова, Национален център по обществено здраве и анализи

  Доц. д-р Манол Манолов, МОН

  Д-р Галя Маркова-Дерелиева, Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за деца, НБУ

  Д-р Радостина Антонова, Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за деца, НБУ

  Гл. ас. д-р Светла Стайкова, МУ София

  Г-жа Ваня Кънева, УНИЦЕФ България

  Доц. д-р Михайл Околийски, СЗО

  Г-н Трендафил Меретев, Фондация „За Нашите Деца“

  Г-жа Искра Стойкова, Тръст за социална алтернатива

  Ас. д-р Михаела Барокова, Нов български университет

  Д-р Теодора Сотирова, ДГ „Латинка", Шумен

  Г-жа Десислава Стоева, СУ „Климент Охридски 

   

  Програма на конференцията

   

  Презентации, Панел 1

  Панел 1 доц. д-р Елена Андонова

  Панел 1 Деница Иванова

  Панел 1 д-р Десислава Маслинкова и колеги 

  Панел 1 проф. Иван Иванов

  Панел 1 доц. Петър Руев

 • Ранно детско развитие: наука и практика 2019
 •  

  Ранно детско развитие: наука и практика

  13 – 14 септември, 2019 г.

   

  Изследователският център по когнитивна наука и Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца към Нов български университет в партньорство с УНИЦЕФ България организират втората конференция по Ранно детско развитие: наука и практика.

   

  Конференцията цели да: 

  • спомогне за по-доброто разбиране и прилагане на научно доказани практики в ранното детско развитие, както сред експерти, така и сред родители, учители и други заинтересовани страни;
  • създаде възможност за обединение на учени, клинични експерти, НПО и публични политики около тази инициатива. 

   

  Водещи теми ще бъдат изследвания и научно доказани практики на превенция и интервенция в ранното детство, скрининг и оценка на развитието между 0 и 3 години, ролята на родителите за развитието на детето, в терапевтичния подход и приобщаващото образование, публични политики за ранно детско развитие.

   

  ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО ТУК*.

  *Организаторите си запазват правото за промени в програмата.

   

  За да участвате в конференцията, изпратете заявка за участие тук. Ако желаете да участвате с устен доклад, изпратете кратко описание (абстракт) тук (моля, свалете бланката, попълнете я и я изпратете на адрес ranno.detstvo.2019@gmail.com).

   

  Срокове:

  • Подаване на абстракти на устни доклади: 31.08.2019г.
  • Ранна регистрация до 05.09.2019г. за два дена, такси: 40 лв. за участници, 25 лв. за студенти и докторанти.
  • Ранна регистрация до 05.09.2019г. за един ден: 25лв. 
  • Късна регистрация след 05.09.2019г., такси: 60  лв., за участници, 35 лв. за студенти и докторанти.
  • Регистрация на място, такса: 80  лв. за участници.
  • Заплащане по банков път (към сметка на НБУ): IBAN: BG44UBBS78271010551907  BIC: UBBSBGSF
  • Такси за участие се заплащат с основание: "Конференция за ранно детско развитие". (Моля, ако имате нужда от фактура, изпратете съответните данни на  Стефка Кърпарова  на e-mail: skarparova@nbu.bg в срок до два дни след заплащане на таксата).

   

  Лектор по покана за пленарната сесия е проф. Хелън Тейгър-Флъсбърг, директор на Центъра по изследвания в областта на аутизма в Бостънския университет, която е един от лидерите в областта на аутизма, тя е редактор и автор на книги, както и автор на повече от 200 научни статии по темата. Нейната научна работа разглежда отличителните езикови, комуникативни и социално-когнитивни дефицити при аутизма и други нарушения в развитието на нервната система. В конференцията ще участват и представители на Autism Speaks – една от най-големите международни организации, които финансират научни изследвания в областта на аутизма и осигуряват достъп до терапии и интервенции на хора по цял свят. 

   

  Събитието ще се състои в Нов български университет, с адрес: гр. София, ул. "Монтевидео" 21, корпус 1. 

  Моля да имате предвид, че поради ремонтни дейности в НБУ е възможно да няма работещ асансьор по време на събитието. 

   

   

  Ако имате въпроси относно конференцията, свържете се с нашия организационен комитет: 

  Д-р Елена Андонова, НБУ – eandonova@nbu.bg

  Михаела Барокова, Бостънски университет – barokova@bu.edu

  Д-р Галя Маркова, НБУ – galina.a.markova@gmail.com

  Вера Рангелова, УНИЦЕФ България – vrangelova@unicef.org

   

  ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

 • Ранно детско развитие: наука и практика 2016

 •  

  Национална конференция „Ранно детско развитие: наука и практика“ 28-29 септември, 2016 

   

  Конференцията се провежда по инициатива на Нов български университет с любезната подкрепа на УНИЦЕФ в България. Домакин на конференцията е Нов български университет.

   

  Конференцията цели да събере учени и специалисти от различни области, работещи с деца в ранна детска възраст, и да даде възможност за обсъждане на научно-изследователски и практически аспекти на развитието в ранно детство у нас. Тя дава шанс за дискусия и взаимодействие на подходи, модели и методики за изследвания и практическа работа в ранна възраст.

   

  За да участвате в конференцията, изпратете заявка за участие тук. Ако желаете да участвате с устен доклад или постер, изпратете кратко описание (абстракт) тук (моля, свалете бланката, попълнете я и я изпратете на адрес ranno.detstvo.2016@gmail.com).

   

  Тематични панели (симпозиуми) в рамките на конференцията:

   

  (А) Ролята на средата като общност и семейство за ранно детско развитие - организатор д-р Галина Маркова;
  (Б) От науката и практиката към политиките за ранно детско развитие - организатори фондация "За нашите деца" (г-жа Ваня Кънева) и Национална мережа за децата (г-жа Дани Колева);
  (В) Оценка на развитието в ранно детство - организатори гл. ас. д-р Милена Мутафчиева и гл. ас. д-р Надя Колчева;
  (Г) Оценка на въздействието от програми за ранно детско развитие - организатори г-жа Сара Перин и г-жа Евгения Волен, Тръст за социална алтернатива;
  (Д) Нарушения в развитието - организатори проф. Виолета Боянова, д.н. и доц. Маргарита Станкова;
  (Е) Психично здраве на бебето и малкото дете - организатор н. с. Весела Банова;
  (Ж) Образованието в ранно детство - организатори г-жа Гергана Петрова, 37 ОДЗ "Вълшебство" и  г-жа Вера Рангелова, Уницеф;
  (З) Детска неврология - модератор проф. Венета Божинова.

   

   

   

  Програма - кратка версия   БГ   EN

  Програма - дълга версия БГ

   

  НОВО!

   

  Ще издадем електронен сборник (ISBN) с доклади от конференцията след рецензиране от страна на Програмния комитет. Изпратете текста на доклада си на имейл адреса на конференцията (ranno.detstvo.2016@gmail.com) до 31 октомври 2016 г. Тук ще поставим допълнителни инструкции за текстовете.

   

  Срокове

  • НОВО! Срокът за изпращане на текста на представените доклади на имейл ranno.detstvo.2016@gmail.com е удължен до 30 ноември 2016 г.
  • Информация за изискванията, на които трябва да отговарят изпращаните материали ще откриете тук:

         (1) инструкция за авторите;

         (2) стандарт на НБУ за цитиране;

         (3) примерен шаблон за ръкопис.

   

  • Подаване на абстракти на устни доклади: 7 септември 2016 г.
  • Подаване на абстракти на постери: 15 септември 2016 г.
  • Ранна регистрация до 19 септември 2016 г., такси: 40 лв. за участници, 25 лв. за студенти, докторанти и специализанти.
  • Късна регистрация след 19 септември 2016 г. и регистрация на място, такси: 50 лв. за участници, 35 лв. за студенти, докторанти и специализанти.
  • Коктейл за откриване на конференцията на 28.09.2016 г. - такса - 15 лв.
  • Заплащане по банков път (към сметка на НБУ): IBAN: BG44UBBS78271010551907  BIC: UBBSBGSF
  • Такси за участие се заплащат с основание: "Конференция за ранно детско развитие". (Моля, ако имате нужда от фактура, изпратете съответните данни на  Нина Симеонова на email: n.simeonova@nbu.bg в срок до 27.09, след заплащане на таксата)
  • Такси за коктейл се заплащат с основание: "Конференция за ранно детско развитие - коктейл".

   

   

  ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

   

   

  Контакти (организационен комитет)

   

   

  Елена Андонова, НБУ                                                       e-mail:     eandonova@nbu.bg 

  Милена Мутафчиева, НБУ                                                 e-mail:     mmutafchieva@nbu.bg

  Надя Колчева, НБУ                                                          e-mail:     nkoltcheva@nbu.bg

  Вера Рангелова, Уницеф България                                 e-mail:     vrangelova@unicef.org

  Гергана Павлова, Уницеф България                               e-mail:     gpavlova@unicef.org

   

   

    

  Главни организатори от страна на НБУ са департамент „Когнитивна наука и психология“ и Лабораторията по когнитивно развитие