facebook

ЦентърИзследователски център по когнитивна наука

Актуално

cogn2017_678x410_crop_478b24840a
10.07.2017 08:30

Двадесет и четвърта международна лятна школа по когнитивна наука

10 – 21 юли, 2017 г.

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“, зали 314, 315, 405 и 407

Организатори:
Изследователски център „Когнитивна наука“
департамент „Когнитивна наука и психология“

Модератор:
доц. д-р Елена Андонова

Участници:
студенти, докторанти и преподаватели от Нов български университет, както и от други университети от страната и чужбина

Събитието се организира ежегодно в продължение на 24 години и събира лектори и участници от цял свят. Студентите на Нов български университет имат възможността да посещават курсове водени от световно признати специалисти, както и да работят заедно с тях в рамките на малки групи, лабораторни занятия и дискусии по разглежданите теми. Лятната школа дава възможност за контакти с чуждестранни студенти и докторанти от различни университети по света и за взаимно споделяне на опит.